vineri, 14 august 2015

Dialog cu IL

Un amic de pe Facebook (IL) mi-a scris următoarele afirmaţii credale / apologetice, la care aştepta răspuns. Pentru replicile sunt mai ample, le-am turnat aici, ca să poată urmări şi alţi interesaţi.
 1. IL;  „Dumnezeu este doar Tatăl YeHoWaH.” 

(?)
FL: YHWH este numele sacru al Dumnezeirii, nu doar al Tatălui. YHWH, cel care a condus pe Israel prin pustie şi a vorbit judecătorilor şi profeţilor, este numit în acelaşi timp Solul (îngerul) lui YHWH (vezi Exodul 3). Tot El a apărut în Geneza (16:7, 11, 13). Solul lui YHWH este numit YHWH şi ELOHIM (Dumnezeu). El este Christosul preexistent: 1Cor. 10:4. El poartă numele Tatălui (Ex. 23:21). Ioan (12:39, 41,43) arată că slava lui YHWH, văzută de Isaia (6:1,3,5,9) era slava lui Iisus. 
 1.   IL „Fiul este născut din Tatăl în începutul primei zile din cele 6.”

(?)
FL: Nicăieri nu învaţă Biblia că Fiul a fost „născut din Tatăl în începutul pimei zile din cele 6”. A fi născut din Dumnezeu, sau a fi fiu al lui Dumnezeu este o metaforă, o vorbire poetică, spirituală, nu se referă la domeniul fizic (Ioan 1:12-13; 1Petru 1:3, 23; 1Ioan 3:9; 4:7; 5:1, 4,18). Iisus este „fiu al lui Dumnezeu” ca om, într-un sens unic. Despre calitatea Sa de „fiu al lui Dumnezeu” ca fiinţă preexistentă întrupării, Biblia nu vorbeşte nimic, deşi metafora se poate extinde şi asupra acestui domeniu. Dar fără alte speculaţii păgâne. Doar la păgâni zeii se năşteau sau dădeau naştere altor zei, chiar şi prin partenogeneză. De asemenea, la ereticii gnostici, din Dumnezeu ar fi derivat tot felul de eoni (fiinţe veşnice, un fel de îngeri). Acestea sunt curate poveşti.
 apostolii au folosit-o ca argument al învierii lui Mesía, nu ca aluzie la o presupusă naştere din veci -- sau din prima zi a Creaţiei (FA 13:33; Evrei 1:5; 5:5). Adverbul „ASTĂZI” din Psalmul 2 se referă la momentul încoronării lui Mesía, nu la originile Sale. Iar calitatea de Fiu este pur spirituală, exprimată într-o metaforă, deoarece ştim că aşa a vorbit Dumnezeu despre Fiul lui David, Solomon (2Sam. 7:13-15; 1Cr. 17:13; 22:10; 28:6). Dumnezeirea nu Se poate naşte şi nu poate muri. Numai creaţia se naşte şi moare. Între Creator şi creatură există o distincţie absolută şi o distanţă infinită. Întruparea lui Christos este o minune. Ca Dumnezeu, El este nu doar veşnic, ci „Părintele veşniciilor” (Isaia 9:6; Mica 5:2).
 1.  IL „Duhul sfânt este o persoană născută din Fiu, inferioară lor şi supusă.”

(?)
FL:. Nu există nici o afirmaţie sau aluzie în Biblie, că Duhul Sfânt ar fi „născut din Fiul”. Aceasta este o erezie apărută printre ebioniţi şi preluată de musulmani, care cred că Duhul Sfânt este îngerul Gabriel. A fi supus, nu înseamnă a fi inferior, ci a avea un rol diferit. Christos S-a supus nu pentru că era inferior, ci pentru că i-a plăcut planul lui Dumnezeu şi a vrut să dea exemplu oamenilor şi îngerilor. Duhul Se supune Tatălui şi Fiului, pentru acelaşi motiv, nu pentru că ar fi inferior şi nu are de ales. Duhul nu este creat, este veşnic (Evrei 9:14), pentru că este Dumnezeu (FA 5:3-4).
 1. IL „Botezul doar în numele lui Isus (Matei 28:19-20 este redat greşit!) iar în botez are loc naşterea din nou. Botezul nu este simbolic, ci real; este necesar pt mântuire şi viaţa cerească.”

(?)
FL: Nu este redat greşit. Toate manuscrisele Evangheliei, inclusiv cele mai vechi, conţin acest text trinitar. Ba încă este citat în Didaché (sec. II) şi de părinţi din sec. III. Botezul este real ca act, dar simbolic ca semnificaţie. Este mărturia unui cuget curat (1Petru 3:21).Nu are o virtute în sine, ca un act mistic sau magic. Fără pocăinţă, botezul nu este decât o scaldă.  
 1.   IL  „Sabatul abrogat la cruce, astazi este valabil doar ziua domneasca.”

(?)
FL: Cine spune că sabatul a fost abrogat la cruce? În Biblie nu este scris aşa ceva. Nu găsesc în Biblie altă zi domnească decât Sabatul. Când apostolii se referă după mulţi ani la ziua învierii, niciodată nu o numesc „ziua domnească”. Sabatul este singura Zi a Domnului (Ex. 20:10; Mat. 12:8).  
 1.    IL: „Bătaia dintre Mihail şi ingerii săi va avea loc în viitor cu app. 3,5 ani înainte de venirea Domnului.”

(?)
FL: Bătălia are loc între Mihail şi Balaur, fiecare cu îngerii lui, nu între Mihail şi îngerii Lui. În Apocalipsa 12: 7-9 este vorba de un adevărat „război”, care a început cândva demult, fiindcă Balaurul este numit „şarpele cel VECHI”, diavolul (vezi şi Geneza 3). Bătălia decisivă a acestui război a avut loc la Cruce, când diavolul a fost înfrânt şi expus ruşinii (Ioan 12:31; Col. 2:15). Acest moment este descris în Apoc. 12:10-12. După aceea vin cei „trei ani şi jumătate” sau „1260 zile” care este timpul dominaţiei Antichristului istoric în creştinătate, ceea ce cuprinde evul mediu şi parte din perioada modernă, după regula „o zi (apocaliptică) simbolizează un an” (Ez 4:6; Dan. 9:24 săptămână = 7 ani). După această perioadă, imediat înainte de sfârşit, are loc bătălia finală (Ap. 12:17), descrisă apoi în Apoc. 13-14.  
 1.   IL „Creştini au decât o singură şansă, cea cerească, de a fi cu Domnul lor.”

(?)
FL: Nu sunt sigur că am înţeles afirmaţia. Biblia vorbeşte despre mântuiţi (evrei sau din orice popor), nu de creştini. Înainte de Christos au fost atâţia credincioşi. Şi astăzi sunt credincioşi buni chiar în afara creştinismului (ca şi în Mal. 1:11; Rom 2:14-16). În ce priveşte soarta celor mântuiţi, nu se face distincţie pe bază de etnie sau de religie oficială. Mai întâi toţi vor fi luaţi la cer (Ioan 14:1-2; 1Tes. 4:16-17), apoi toţi vor coborî pe pământ, aşa cum Noul Ierusalim va coborî (Ap. 21:2-3, 10, 24, 26; 22:5). Dar şansa de a avea cetăţenie asigurată în Împărăţia care vine este doar acum (Evrei 3:7-8, 15; 4:15-16). Când se „închide uşa” şi când cad cele 7 plăgi (Mat 25:10-13; Luca 13:25; Apoc. 15:8), nu mai există şansă pentru nimeni, în afară de cei care deja au fost  „pecetluiţi”.
 1. IL „Crestini astazi aud vocea domnului si a tatalui in mod personal”.

(?)
FL: Cel mai sigur se aude această voce în Scriptură. Orice altă experienţă este riscantă. Cine aude voci mai clare în capul lui sau în visele lui decât în Scripturi, ar trebui să consulte un psiholog, sau chiar un psihiatru. Dumnezeu poate da şi astăzi darul profeţiei, dar acesta este întotdeauna subordonat Bibliei.
 1. IL „Controversa universala este o invatatura nebiblica, motivu pt care zeu permite suferinta este inaltarea domnului Isus la o pozitie superioara fata de cea avuta la inceput cand era cuvantul, cat si testarea si desavarsirea tuturor crestinilor.”

(?)
FL: Nu înţeleg. Toată Biblia descrie un conflict între forţele lui Dumnezeu şi forţele răului. Acest conflict este prezentat schematic, descris în cursul mileniilor, în Apocalips 12. Ce este nebiblic în aceasta? Cum ar putea fi pace între Christos şi Satan, şi între urmaşii acestora? Conflictul a fost anunţat pe pământ în Geneza 3:15 şi a fost recunoscut în NT (Efeseni 6:12).   
 1. 1IL „Pamantul va fi distrus fizic dupa mia de ani”.

FL: Corect. Dar nu va fi distrus ca planetă, ci ca biosferă etc. Va fi distrus prin catastrofe teribile şi foc la venirea lui Iisus (vezi 2Petru 3:10-12; Apoc. 6:12-17; 2Tes. 2:8; Apoc. 19:20-21), apoi va fi curăţit complet prin focul care va distruge pe nelegiuiţi la sfârşitul mileniului (Apoc. 20:9-10, 14-15). După aceea va fi înnoit (Apoc. 21-22).
 1. IL „Arhangelu mihail nu este isus ci capetenia ingereasca a lui israiel.”

(?)
FL: Este şi una şi alta. Mihail este singurul personaj biblic numit Arhanghelul, care a fost trimis de Dumnezeu să-l învie pe Moise în trup şi să-l ia la cer (Iuda 1:9; Deut. 34:6; Mat 17:3). Iisus, la venirea Sa, de asemenea este descris ca înviind morţii, cu „glas de arhanghel” (1Tes 4:16). Arhanghel înseamnă căpetenia îngerilor. Tatăl şi Fiul sunt comandanţii supremi ai tuturor îngerilor (Dan 10:13; 8:11, 25b), iar Gabriel este „îngerul lui Christos” (Apoc. 1:1), adică subordonatul lui Mihail (Dan. 8:16; 10:21), acţionând în numele Său ca un comandant general, sau în misiuni speciale. Iosua L-a văzut pe Mihail pregătit de luptă împotriva canaaniţilor, şi Comandantul Suprem a cerut închinare din partea lui Iosua (Iosua 5:13-15), aşa cum ceruse şi lui Moise în Exodul 3. Or, dacă este corect numai lui Dumnezeu să te închini (Mat. 4:10), înseamnă că acest Comandant/Mihail este Dumnezeu, şi anume, Fiul lui Dumnezeu, Christos.
 1. IL „Sufletul omului supravietuieste mortii si ajunge ori in cer la domnu (daca a fost crestin botezat in apa si cu duhul) ori in sanul lui avram (daca a avut de aface cu adevaratul crestinism dar sia ratat sansa de a fi crestin) ori in iad daca a respins crestinismul.”

(?)
FL: Spuneai că ai fost martor cândva. Păi martorii ştiu mai bine cum e cu treaba asta. Cum de ai regresat atât de mult, încât să admiţi nemurirea naturală a sufletului şi alte aventuri şi locuri mitologice post-mortem? Este adevărat că sufletul poate supravieţui morţii, dar numai prin înviere. Nu există suflete reale, fantomatice, conştiente în starea dintre moarte şi înviere. Nu citeşti Biblia? (Ecl 9:5-6). Sânul lui Avraam este o poveste fariseică pe care Iisus a folosit-o ca pildă. Avraam încă nu ştie nimic, este ţărână (Is. 63:16).
 1. IL – „etc etc.. adventismul nu are nici 5 % din adevaratul crestinism, mai aproape sunt martorii.. EI marturisesc pe tatal ca Dumnezeu pe fiu ca creatie, ei au inteles corect abrogarea vechii legi la cruce, cat si ca Isus dupa inviere a inviat in spirit. dar au alte rataciri.

FL: Or fi având ei unele rătăciri, printre care şi ideea că Fiul este creaţia Tatălui şi că sabatul s-a abrogat la cruce, sau că Iisus a înviat în spirit (vezi Luca 24:39), precum şi altele; dar tu ai ce învăţa de la ei, fiindcă ai regresat după ce i-ai părăsit. Cât despre relaţia dintre creştinism şi adventism, mai bine să nu discutăm, fiindcă mai ai mult de studiu, până să-ţi dai cu părerea.   


Niciun comentariu: