miercuri, 22 octombrie 2008

Un psalm cu bucluc (evreiesc !)

Traducere şi versificare a Psalmului 92 (dedicată lui Silvian Guranda)
În ediţiile biblice BOR este numerotat cu 91; Biblia Sinodală (Galaction) a înlocuit titlul original al acestui psalm, cu un altul ("Alcătuit pe vremea lui Iezechia"), nu înţeleg pentru care motive. Poate, pentru că este singurul psalm dedicat în mod explicit sfintei zilei de Sâmbătă, şi pentru că Psaltirea este mai citită decât Evangheliile ?
În ediţia jubiliară (IPS Anania) însă, titlul original a fost redat cu fidelitate, deoarece el există atât în textul ebraic, cât şi în Septuaginta.

92 Psalm. Cântare de ziua Sâmbetei.

Frumos e să dăm slavă lui Iahwé,
Să Te cântăm pe Nume, Preaînalte !
2Vestind de dimineaţă harul Tău,
Credincioşia Ta, noapte de noapte.
3Pe cele zece strune de psaltire,
În zăngănit de lire, cu simţire. (Sau: în neştire)

4 Mă-nveseleşti cu fapta Ta, Iahwé,
Văd lucrul Tău şi strig de încântare:
5 Ce-nalte-s, Doamne-a’ Tale fapte mari
Şi cât de-adânci sunt gândurile Tale !
6 Dar omul dobitoc nu vrea să ştie,
Şi prostului nu-i pasă de solie.

7 Răsar ca buruienile mişeii
Şi înfloresc cei meşteri la păcat,
Doar ca să piară pentru totdeauna,
8 Dar Tu, Iahwé, în veci vei fi-nnălţat.
9 Văd cum duşmanii Tăi se prăpădesc,
Cum cei răufăcători se risipesc.

10 Tu îmi dai corn de antilopă albă,
Şi-s vesel ca măslinul plin de foi.
11 Cu ochii-mi văd îngenuncheaţi vrăjmaşii,
Urechile-mi prind vaiul celor răi.

12 Se-nalţă ca finicul omul bun,
Se-avântă-n sus ca bradul libanesc.
13 Cei răsădiţi în casa (templul) lui Iahwé
În curţile divine înfloresc.
14 Şi încă mai dau rod cei pomi bătrâni,
De sevă plini, cu ramuri înfoiate,
15 Mărturisind că Domnul este drept,
El Stânca mea, Cel fără nedreptate.

Traducere interliniară -- pentru "curioşii Domnului"

(Transliterarea textului ebraic s-a făcut după pronunţarea arhaică din perioada biblică, cf. Wolfgang Richter, Biblia Hebraica Transcripta, EOS Verlag, St. Otillien, Muenchen)

1 mizmōr, šīr lă∙yōm ha∙ššabbāt
psalm, cântare de ziua sâmbetei

2 τōb la∙hawdōt la∙Yahwê* (* Numele sacru mozaic: "Cel ce ESTE")
bine* (este) a lăuda** pe Iahwé (*sau: plăcut, frumos; **a mulţumi/recunoaşte)

wa∙la∙zammīr la∙šim∙kā ‘Elyōn
şi a cânta numelui Tău, Preaînalte;* (* Cel de Sus)

3 la∙hangīd ba∙ha∙bbuqr ħasd∙í∙kā
a povesti dimineaţa devotamentul* Tău (* graţie, bunătate, fidelitate în legământ)

wa’emūnāt∙í∙kā ba∙ha∙lleylōt
şi credincioşia Ta în timpul nopţilor

4 ‘alī ‘āśōr wa‘alī nabl
pe decacord* şi pe nabla (o harpă) (* o harpă cu zece corzi)

‘alī hīgāyōn ba∙kinnōr
în zăngănit cu lira

5 kī śimmaħtā∙nī Yahwê ba∙fu‘l∙í∙kā
Căci m-ai veselit Iahwé cu lucrarea Ta

ba∙mma‘śê yādê∙kā ’arannīn
pentru faptele mâinilor Tale strig (de bucurie)

6 ma ggādalū ma‘śê∙kā Yahwê
ce mari sunt faptele Tale, Iahwé,

mo’ōd ‘āmaqū maħšabotê∙kā
foarte adânci sunt gândurile* Tale ! (*sau: planuri, socoteli)

7 ’īš ba‘r lō’ yaydā’
omul dobitoc* nu ţine seama** (*vită, sau om care se rezumă la instincte; ** sau: nu [vrea să] ştie)

wa∙kasīl lō’ yābīn ’at zō’t
şi obraznicul* nu ţine cont** de aceasta (* sau: prostul; termenul implică mândrie şi prostie; ** sau: nu [poate/vrea] să înţeleagă)

8 ba∙parūħ raša‘īm ki∙mō ‘iśb
când odrăslesc nelegiuiţii ca iarba

wayyāçīçū kull po‘ilê∙’awn
şi înfloresc toţi făcătorii de rău

la∙hiššāmid∙ām ‘adī ‘ād
pentru nimicirea lor pe veşnicie

9 wa’antā‘ mārôm la∙‘ōlām Yahwê
dar Tu înălţime eşti în veac Iahwé

kī hinnī ’oyyībê∙kā ya’abīdū
Da, iată, duşmanii Tăi pier

itparadū kull po‘ilê∙’awn
se risipesc toţi făcătorii de rău

11 wattárim ka∙ra’’īm qarn∙ī
mi∙ai ridicat ca de antilopă* albă cornul** meu (*după sensul cunoscut în perioada greco-romană; unele lexicoane preferă "bou sălbatic"/"bivol", dar fiind vorba de înălţimea coarnelor, antilopa albă este alegerea optimă; ** simbolul puterii de apărare)

*billītī ka∙šamn ra‘nān
mă bucur ca un măslin bogat şi verde (* vocalizare revizuită, în loc de "baloti ba-šamn" = "m-ai mestecat cu ulei" - evidentă eroare scribală; šamn > šémen înseamnă şi măslin uneori, deşi în mod obişnuit are sensul de grăsime sau ulei; aici este vorba de măslin, deoarece adjectivul ra‘nān = "luxuriant" se referă întotdeauna la copaci)

12 wattánbiτ ‘ayn∙ī ba∙šorray
priveşte ochiul meu pe vrăjmaşii mei

mari‘‘īm tišma‘nā ’uznay
(despre) cei răi aud urechile mele

13 çaddīq ka∙ha∙ttāmār yiprāħ
dreptul* ca şi curmalul** creşte (*sau: om bun, corect, nevinovat; ** sau: finic, o specie de palmier, care rodeşte curmale)

ka∙’arz ba∙ha∙Llubānôn yiśgê
ca bradul* în Liban se înnalţă (* traducerile clasice se referă la cedru, dar termenul ebraic se referă în realitate la o specie de brad anatolian foarte înalt)

14 šātūlīm ba∙bayt Yahwê
Cei plantaţi în Casa* lui Iahwé (* denumirea obişnuită a Templului)

ba∙ħaçirōt ’ilohey∙nū yaprīħū
în curţile Dumnezeului nostru înfloresc

15 ‘ôd yanūbūn ba∙śaybā
încă rodesc la bătrâneţe* (* lit. cărunteţe, păr alb)

dāšīnīm wa∙ra‘nannīm yihyū
graşi (suculenţi) şi luxurianţi vor fi

16 la∙hangīd kī yāšār Yahwê
pentru a spune că drept* (este) Iahwé (* sau: onest, cinstit, sincer, de-a dreptul)

çūr∙ī wa∙lō’ ‘awlātā bô
stânca* mea, şi nu (este) nelegiuire în El (* metafora stâncii este clasică, de la Moise, dezvoltată mai târziu şi specifică lui David)

•• aştept reacţii •• aştept reacţii •• aştept reacţii •• aştept reacţii •• aştept reacţii ••

Niciun comentariu: